Dokumenty sporządzone przed rozpoczęciem remontu powinny precyzyjnie opisywać zakres prac i planowany harmonogram. mieszkaniu wynajmowanym w remontu koszty ponosi kto Umowa najmu powinna zawierać klauzule dotyczące sposobu rozliczenia kosztów remontu. Wynajmujący może jednak zgodzić się na pokrycie części kosztów remontu, jeśli jest to uzgodnione w umowie najmu.
Close