umowa najmu powinna byc sporzadzona w formie pisemnej, aby zapewnic obu stronom odpowiednia ochrone prawna. umowy najmu wynajmujacy ma obowiazek informowac najemce o wysokości oplat dodatkowych oraz terminach ich platności. umowa najmu powinna zawierac informacje dotyczace ewentualnych kaucji, ktore najemca musi wplacic przed rozpoczeciem najmu.
Close